Private Hire

Intimate, Bespoke, Unique
With the rich history and warmth of an Irish pub, The Dundrum Inn is a great venue. Just minutes from the Mourne mountains, we offer exclusive use of lounge, bar, and garden.
 
Renowned for our can-do attitude, our bespoke menus are priced to suit any budget. The Dundrum Inn can accommodate up to 70 guests offering a dining experience only possible in a charming venue.
 
Every aspect of your special event will be meticulously planned and taken care of by our team of professionals.
 
We are available for weddings, christenings, funerals, and private events every day.
 
No room hire charge.
 
3-course bespoke menus from £30.00pp.
 
Funeral Buffet menus from £6.50pp. Evening finger food from £10pp.
 
Drinks receptions, cocktail and wine packages available.
 
We offer bespoke family gatherings. 
No room hire charge
 
To Book call us 028 4375 1211

Liên Hệ

Địa chỉ

143 Main Street,
Dundrum,
Newcastle,
Northern Ireland,
BT33 0LX

Điện Thoại

028 4375 1211

Email

hello@dundruminn.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

028 4375 1211

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách